Boligen er skånsomt bygget inn i naturen og er et resultat av god arkitektur- og ingeniørkunst. Den tar på en spennende måte, hensyn til bevaringsverdig terreng og omgivelser. Prosjektet er ambisiøst og vel gjennomført. Et taktilt hjem som balanserer det elegante og behagelige mot det rå og robuste. Hovedarkitekter: Crux Arkitektur AS. Gjennomføring: Arkitekt Franz Messel-Jenssen.

Adresse

Bakkeveien 9, 1369 Stabekk

Tidspunkt

Lørdag 21. september 2019

Klokken 12-17