Telegrafen

Telegrafbygningen fra 1924 er tegnet i nordisk nybarokk av Arneberg og Poulsson. Bygget var Televerkets hovedkontor til 1962. I ekspedisjonshallen er det fresker av Alf Rolfsen og malerier av Erik Werenskiold.[1]

Etter en omfattende fornyelse ved KIMA arkitektur huser bygget i dag en rekke kontorer og restauranter. Nordic Office of Architecture som deltar i Oslo Open House har selv stått for fornyelsen av egne lokaler.

Kilder:   Wikipedia

 

Adresse

Kongens gate 21, 0153 Oslo

Tidspunkt

Lørdag 25. og søndag 26. september 2021

Kl. 13-15