LANDSKAPSARKITEKTUR

Landsskapsarkitektur er kunsten å komponere geologi, vann, vegetasjon, bygninger, belegning og klima for å skape gode uterom. Mer enn noensinne i menneskehetens historie trenger vår følsomme planet og den økende befolkningen fagfolk som kan kombinere kreativitet med vitenskap om bærekraftig ressursbruk, sosiologi og cutting edge teknologi for å sikre en sunn fremtid for oss alle.