Det opprinnelige huset er modernisert og totalombygget og tilføyet et nytt tilbygg, inngangsparti og ny frittliggende carport. Hagen åpnes opp sett innenfra, og interiøret åpnes opp med åpne romsoner inne og mot hagen ute. Hagen er formet sammen med bygget og bygg og hage er tenkt som en arkitektonisk helhet. PML Arkitektur as.

The map ID you have entered does not exist. Please enter a map ID that exists.

Adresse

Trosteveien 14, 1357 Oslo

Tidspunkt

Lørdag 21. september 2019

Klokken 12-15