Tilla og Otto Valstads hjem

Tilla (1871-1958) og Otto Valstad (1862-1950) overtok småbruket Otto var oppvokst på i 1900. De anla en stor eksotisk hage, laget kunst, samlet på hus og ting og testamenterte alt i 1949, som museum, til Asker kommune. De gav det kombinerte bolighuset og atelieret en nasjonalromantisk gavlside med høy glassveranda mot hagen og dekorert med grønne dragerelieffer mot den røde veggen. Hagen er lekent anlagt, som en forskjønnelse av huset etter romerske forbilder, med «hagerom» med vann, skulpturer trær og vekster i flere nivåer.

Adresse

Otto Valstadsvei 19, 1395 Hvalstad

(Asker Museum)

Tidspunkt

Søndag 25. september 2021

Kl. 11-15