TØYEN SKOLEBIBLIOTEK

Tøyen skole FAU fikk i 2020 støtte fra Sparebankstiftelsen DNB som en del av tilskuddsordningen «Arenaer for tilhørighet». Støtten ble brukt til bl.a. oppussing og etablering av et nytt skolebibliotek i 2022.

Visjonen for prosjektet har vært et skolebibliotek som er meråpent og kan lånes bort til frivillige organisasjoner i nærmiljøet; en arena for læring, mestring, tilhørighet, inspirasjon og økt kontakt mellom voksne, ungdom og barn.

Den arkitektoniske og kunsteriske ambisjonen har vært å gjøre en forskjell for barna som vokser opp og går på Tøyen skole, skape et godt minne og referansepunkt i deres historie.

Gode omgivelser, kunst, farger og naturlige materialer vil kunne engasjere – trigge fantasi, kreativitet og drømmer, og forhåpentligvis skape følelse av tilhørighet, trygghet og stolthet.

Det ble underveis i prosessen avholdt flere kreative verksteder med elever på skolen og materialet ble bearbeidet og brukt i utviklingen av det nye biblioteket.

Foreldre og ansatte på skolen har stilt opp på dugnad, malt vegger og montert bokhyller.

Konsept og design for det nye biblioteket er utarbeidet av Eli Haugen Sandnes, Master i arkitektur MNAL. Kunstnerisk utforming ved Mari Kanstad Johnsen, og prosjektkoordinering ved Natasja Zednik.

Oppdragsgiver har vært Tøyen skole FAU v/ Sigrid Klæboe Jacobsen. Øvrige samarbeidspartnere på prosjektet har vært Tøyen skole, Tøyen sportsklubb m/ Tøyenakademiet, Tøyen foreldregruppe, Tøyeninitiativet, Elevrådet og Tøyen Orkester.

Adresse

Hagegata 19, 0577 Oslo

Tidspunkt

Lørdag & søndag 24. & 25. september 2022

Kl 11-16