Tøyen sørli lekepark

Utarbeidelse av helhetsplan for Sørli lekepark er en del av Områdeløft Tøyen og Bydel Gamle Oslos arbeide som skal bidra til at Tøyen oppleves som et trygt, inkluderende sted med en aktiv befolkning som vil bli boende.

Adresse

Jens Bjelkes gate 62C, 0652 Oslo

Tidspunkt

Søndag 20. september 2020

Kl 12

Omvisning