• Foto: Kulturetaten

TRAFO kunstnerhus

I 1915 ble det anlagt en trafostasjon øverst på Tøyen. Oslo Lysverkers gamle transformatorstasjon ligger på et høydedrag over Tøyen-området og brukes i dag til diverse kulturformål.

Denne kraftfulle bygningen er bygget i slemmet tegl, med kobberkledt tårnhjelm. Komposisjonen er asymmetrisk, med en sammenstilling av flere volumer. Stiluttrykket er nordisk nybarokk, kombinert med innslag av jugend, i et middelaldersk, borglignende uttrykk. Etter at den opprinnelige funksjon opphørte, ble Tøyen kulturhus etablert her i 1975, med rom for atelierer, utstillinger og forestillinger. I dag holder Oslo teatersenter til i bygget, i tillegg til at det er 35 atelierer her.

Kilde: Kulturetaten

Hanne Sletten er en av dem som er tilstede og som kjenner byggets historie godt. I 1986 var hun nyutdannet fra akademiet for maling og var med å danne gruppa som søkte til kommunen om å få bygge ut langloftet til 5 atelierer.

Flere andre av Oslos kunstnere åpner sine atelierer for Open House’ publikum denne helgen:

Brynhild Slaatto:

Sigrid Øyrehagen

Hanne Sletten

https://www.hannesletten.com/

Wenche Gulbansen

Eirik Senje
https://eiriksenje.no/

Bjørg Holene
http://www.bjorg-holene.com/

Runa Boger

Christine Aspelund
https://www.christineaspelund.com/

Terje Nicolaisen
http://www.terjenicolaisen.com/

Trine Mauritz

Oslo Teatersenter

Adresse

Hovinveien 1, 0576 Oslo

Tidspunkt

Lørdag 25. september 2021

Kl. 11-17