Trekantblokka

St. Olavs plass 5 er tegnet av arkitekt Erling Viksjø, oppført for Oslo Helseråd i 1968-1969. Grunnplanet er triangelformet og ligger i et fallende terreng fra St. Olavs plass til Pilestredet. Oslo Helseråd er et godt og representativt verk for Erling Viksjøs arkitektur og har høy arkitektonisk verdi. Bygget er oppført på Byantikvarens gule liste over bevaringsverdige bygninger og anlegg. Blokka er utført som et tydelig og enkelt volum, med enhetlige fasader i naturbetong, etter Erling Viksjøs patent, og tydelige avslutninger mot hjørner samt mot gesims og sokkel.
Konseptet for materialbruken har vært å knytte sammen de tidstypiske elementene med nåtid og på en god måte komplementere naturbetongen innvendig og utvendig. Fokus er på solide og rasjonelle bygningsmaterialer, der «byggbarhet» og miljømessige kvaliteter både i produksjon og i forhold til innemiljø spiller opp mot hverandre.
 
Bygget er modernisert ved MAD arkitekter, i tråd og med respekt for Viksjøs opprinnelige løsninger. Ambisjonen har også vært å bidra til at byggets kvaliteter framstår enda tydeligere enn før, og en teknisk hovedetasje på taket er erstattet med en ny kontoretasje. I hovedsak er bygget modernisert for leietakere innen kontor, men på gateplan er det lagt opp til mer utadrettet virksomhet. Her er deler av fasadene åpnet, i dialog med Byantikvaren. Uteområdene er også rustet opp, for å gi et grønnere preg og mer attraktive byrom. Interiørarkitekt er Krohnark.

Adresse

St. Olavs plass 5, 0165 Oslo

Tidspunkt

Lørdag 24. september 2022

Kl. 14-17

Forelesning

KL. 15.00 Trekanten
Forelesning om Trekantblokka ved Øystein Ustvedt fra Nasjonalmuseet + Mad arkitekter.