Prosjektet består av en ny enebolig med garasje og drivhus på en ubebygd tomt i et småhusområde. Boligen ligger tilbaketrukket fra Trosterudveien og følger rytmen av hus langs Trosterudveien. Det nye huset ligger med tilsvarende avstand til vei og med tilsvarende lengde på fotavtrykket. Huset oppleves dermed ikke som noe brudd i rytmen. Det er lagt vekt på å tilpasse huset best mulig omkringliggende bebyggelse, typologi, materialbruk og har en tydelig og presis form. Huset består av fire mindre volumer som har hver sitt saltak. Tre av volumene danner selve boligen, mens garasje og drivhus ligger i det fjerde volumet. Garasje og innkjøring plassers på den laveste delen av tomten. Husets retninger skaper 3 ulike uteoppholdsarealer som hver

for seg har tilknytning til ulike innvendige funksjoner. Dette sikrer differensierte uterom både til nytte, rekreasjon og lek. Nivåforskjeller tas opp av mindre forstøtningsmurer som blir en naturlig del av anlegget. Huset tilpasser seg i størrelse, typologi, form og materialbruk og har en tydelig og presis form. Gesims og mønehøyde er en del lavere en omkringliggende bebyggelse.

Organiseringen:
1. etasje består av garasje, entré, garderobe, bod, vaskerom, kjellerstue og WC/bad.
2. etasje. rommer stue, kjøkken, spisestue, 1 wc,1 soverom/ kontor og drivhus/vinterhage. 2 etasje har direkte utgang til gode utoppholdssoner.
3. etasje har tv-stue, 3 barnesoverom, stort bad og hovedsoverom med bad og innvendig balkong ut til drivhuset.

På grunn av de ulike nivåforskjellene og boligens tilpasning til terrenget, er første etasje utført med grunnmur i betong, ellers er huset et ordinært bindingsverkshus eller rammeverkskonstruksjon i andre og tredje etasje. Boligen har stående trekledning på fasade og tak. Drivhuset er kledd i glass.

R21 arkitekter.

Adresse

Trosterudveien 9F, Oslo

Tidspunkt

Lørdag 21. september

Kl 12-14