Tullin

Tullins gate – eller Tullin – er kjent som området mellom St. Olavs plass og Holbergs plass, oppkalt etter dikteren Christian Braumann Tullin, som levde fra 1728-1765. Selve plassen, Tullinløkka, mellom Nasjonalgalleriet og Historisk museum, er igjen oppkalt etter den samme dikterens sønn: Kjøpmann og hoffintendant Claus Tullin (1764-1830). Plassen kom i statlig eie fra 1837 og ble etter hvert utskilt fra Ruseløkken. Området fungerte lenge som lekeplass for barn og idrettsungdom og ble også brukt som utstillingsområde. Den norske Industri- og Kunstudstilling ble holdt på Tullinløkka i 1883, med langt over to tusen utstillere. I 1885 ble det gitt tillatelse til «Velociped-Ridning» på plassen, men kun fra kl. 06-08 om morgenen! Vinterstid var det anlagt skøytebane. Etter hvert ble området delt i to, med tidligere Norges Geografiske Opmålingsbygning – og deretter Statens kunstakademi på den ene delen og Skulpturmuseet på den andre, som åpnet i 1881. I 1890-årene var Tullinløkka samlingssted for flere store demonstrasjoner, der blant andre Bjørnstjerne Bjørnson holdt flammende taler. Historisk museum åpnet i 1903, og det tidligere Nasjonalmuseet ble til ved to fløypåbygg til Skulpturmuseet, i 1903 og 1924. Det finnes knapt en plass i Oslo det har vært flere diskusjoner rundt, knyttet til bruk, og det har aldri skortet på planer og idéer for området. Likevel er det som offentlig parkeringsplass mange av oss kjenner området best, dessverre – med noen hederlige unntak, deriblant Nasjonalmuseets legendariske Kyss frosken! Forvandlingens kunst-utstilling i 2005 i forbindelse med 100 års-markeringen for unionsoppløsningen i 1905.

Det siste forslaget om bruken av selve plassen kommer fra Aksjonen Redd Nasjonalgalleriet og ble overlevert til Kulturdepartementet tidligere i år. Aksjonen ønsker å åpne og aktivere både Historisk museum og det gamle og ærverdige Nasjonalgalleriet ut mot Tullinløkka – og tilrettelegge for blant annet uteservering, kunstpark og vannspeil. Det støtter vi.


Kilder: Oslo byleksikon, Wikipedia og Aksjon Redd Nasjonalgalleriet

Adresse

Tullinkvartalet, 0164 Oslo

Tidspunkt

Lørdag 24. september 2022