• Foto: Tove Lauluten

  • Foto: Tove Lauluten

  • Foto: Tove Lauluten

  • Foto: Tove Lauluten

  • Foto: Tove Lauluten

  • Foto: Tove Lauluten

Kan man lage god, levende og fargerik by mellom hovedstadens mest trafikkerte hovedinnfartsåre og et industrifelt?
Ja! OBOS er på saken og bygger fortida en splitter ny boligbydel i området mellom Økern og Teisen, bare ti minutter fra Oslo sentrum. Bort med lagerhaller, asfalterte parkeringsplasser for lastebil og tungtransport, underbrukt, slitent og dødt tomteareal. Inn med boliger, balkonger og grønne gårdsrom, stor park, lekeområder for barn, kunst og galleri, gang- og sykkeltrasé, 2000 leiligheter og 4500 nye arbeidsplasser. Det hele er under oppføring akkurat nå, beboere har allerede flyttet inn, trives godt og er storfornøyde, så vil du ha et inntrykk av hvordan denne typen bredt anlagt byplanlegging foregår, og se selv – før du mener noe om det hele – ja, da tar du turen!

Velkommen til omvisning, møte med bydelens kunstnere og innbyggere!

Lett servering og spektakulær utsikt!

Litt historikk: 

Navnet Ulven kommer fra norrønt «Ulfvin» av «alfr» – ´grus´og ´vin´ og området er oppkalt etter Ulven gård, som eksisterte allerede i middelalderen og lå som kirkegods under Sankt Hallvardskatedralen i det som i dag er kjent som Gamlebyen. Gården fikk etter hvert også status som krongods og ble utlagt til bymark i 1582.  Senere, på midten av 1700-tallet, ble gården solgt ut og kom i privat eie. Blant annet ble tomtearealet til grunn for til Østre Aker kirke og kirkegård. Gårdens våningshus brant ned så sent som i 1995, mens to tilhørende husmannsplasser ble revet på 1950-tallet. Ulven kirke ble innviet i 1860 som sognekirke for Østre Aker, mens Ulven skole åpnet allerede i 1861, ved nordsiden av Strømsveien, mellom Ulvenveien og det som i dag er Teisenkrysset. Skolen ble lagt ned og erstattet med Bryn skole i 1900. Av tidligere «landemerker» i Ulven-området finner man Hovin gård, Østre Aker prestegård og kirkegård, nevnte Østre Aker kirke og i nærheten av kirken; Oslo varedistribunal fra 1982; i sin tid kjent som Nord-Europas største lager og Norges første automatiske, datastyre lager – med jernbanespor direkte inn i bygningen. Det hele oppført i et gammelt steinbrudd, med terrasseblokker på taket, og det sies at under gravingen og sprengningen, ja, da smalt det så det haglet med store stein gjennom rutene på blokkene helt nede i Karl Staffs vei på Hovin.  

Kilde: Oslo Byleksikon og Facebook

Adresse

Selma Ellefsens vei, 0581 Oslo

Tidspunkt

Lørdag 24. september 2022

Kl 11-15