Ulven park er tegnet av Landskaperiet og ble ferdigstilt i 2021. Parken er en del av en sammenhengende bilfri struktur med parker, torg, gatetun og gårdsrom på Ulven. Parken er blå (vann) , grønn (planter) og aktiv (mennesker).

Ved flom vil de sentrale delene av parken oversvømmes og transformeres til en grunn innsjø med små øyer og brygger. I stedet for at flomvannet gjør skade, brukes det her på en kontrollert måte som visuelt element, forvandler området og gjør det attraktivt og spennende.

Adresse

Ulven park

Selma Ellefsens vei 5, 0581 Oslo

Tidspunkt

Lørdag  24. september 2022