Skråplanet i REBEL

  • Foto: Kyrre Sundal

  • Foto: Kyrre Sundal

  • Foto: Kyrre Sundal

  • Foto: Kyrre Sundal

  • Foto: Kyrre Sundal

Adresse

Universitetsgata 2, 0164 Oslo

Tidspunkt

Lørdag 24. september 2022

Kl. 14-17

NB! Viktig endring!

Adgangen til Rebel måtte dessverre begrenses til kun å omfatte baren Skråplanet.

Presentasjon utgår dessverre

Universitetsgata 2, med sine 14 etasjer, gavlvegger i betong og 27 000 kvadratmeter er et landemerke i Oslo. Bygget ble tegnet av arkitekt Nils Holter og ferdigstilt i to omganger; i 1962 og 1971 – som Televerkets hovedkvarter. Bygget er et godt eksempel på datidas modernistiske arkitektur, med mange tidstypiske kvaliteter og materialbruk: Betong og naturbetong, stål og treverk. Sett med dagens øyne var cellekontorer, korridorer og parkeringskjellere mørke og slitne og de siste par årene har bygget gjennomgått omfattende modernisering og transformasjon i regi av oppdragsgiver Entra ASA, Skanska Norge samt Krohn interiørarkitekter og MAD arkitekter.
Målet har vært å bevare den karakteristiske 1960-tallsmodernismen, men å koble den sammen med estetikk tilpasset byggets nye funksjon som framtidsrettet IT-hub.
Mellom 1980 og 2000-tallet gikk Universitetsgata 2 gjennom ulike faser med oppussing og fasadeendringer, der det originale uttrykket gikk tapt. Rehabiliteringen har derfor hatt som mål å ivareta gjenværende kvaliteter og spille videre på byggets karakter: Bevaringsverdige fasader er restaurert og tilbakeført. Trapper, dører og andre originale elementer pusset, polert og gjenbrukt, mens mørke kjelleretasjer tidligere brukt til bilparkering er omprogrammert til utstillingsområder, auditorier, sykkelparkering og kjøkken.
Den gamle parkeringsspiralen er transformert til en bar som skråner nedover en hel etasje og blir et nytt møtested til bydelen, mens selve byggets hjerte er et åpent atrium over fire etasjer, skåret ut av eksisterende betongdekker. Byggets bakgård, tidligere brukt til varelevering, har fått et nytt tilbygg i glass som forbinder de ulke byggetrinnene og de større funksjonene som auditorier, arbeidsplasser og bespisningsarealer. «Glassgården» er byggets logistiske knutepunkt samtidig som det trekker lys ned i de fordums mørke kjellerområdene.  Arealene mot gateplan aktiviseres med møtesteder, bevertning og annen utadrettet virksomhet, og i årene framover blir Universitetsgata 2 garantert et bankende hjerte på «nye» Tullinløkka.