Eiendommen ligger i bevaringsområdet med småhus på Vålerenga og var tidligere en tomt for næringsvirksomhet med kontorer og lagerbygg. Prosjektet er lokalisert mellom Vålerenggata, Ingeborggata og Strømsveien i en indre gård med fotgjengeradkomst fra Vålerenggata. Adkomst til parkeringskjeller skjer fra Strømsveien. Prosjektet er tilpasset eksisterende bebyggelse på Vålerenga i volumoppdeling og skala, men har et moderne formspråk og materialbruk som gir bebyggelsen et selvstendig uttrykk. Det er benyttet ulike konstruksjoner bl.a. bærende tegl. Arkitektskap v/ Asle Strøm.

Adresse

Vålerenggata 26, 0658 Oslo

Tidspunkt

Søn 24. sept kl 13-15

Arkitekt tilstede

Asle Strøm