• Foto: Øyvind Andersen / Vigelandmuseet

  • Foto: Unni Irmelin Kvam / Vigelandmuseet

  • Foto: Unni Irmelin Kvam / Vigelandmuseet

  • Foto_ Ivar Kvaal

Om Vigelandmuseet

Vigelandmuseet ble oppført i 1920-årene av Oslo kommune som atelier, bolig og fremtidig museum for den norske billedhuggeren Gustav Vigeland. Her arbeidet og levde Norges store billedhugger de siste 20 årene av sitt liv, frem til sin død i 1943. Bygningen ble påbegynt i nyklassisistisk stil og denne stilretningen preger nordfløyen. Bygningen ble imidlertid først ferdig i 1931 og ferdigstilt i funksjonalistisk stil. Arkitekt Lorentz Ree mottok Houens fonds premie i 1926. Museet er i dag regnet som et av Norges vakreste med de utsøkte fargene og lyset fra overlyssalene.

Om leiligheten i Vigelandmuseet

Interiøret i Ingerid og Gustav Vigelands leilihet er designet av Vigeland selv. Lampene, putene, vevnadene og dukene er å regne som et «gesamtkunstwerk» inspirert av Art & Crafts-bevegelsen. Får du ikke plass på helgens eksklusive omvisninger eller vil se mer av leiligheten? Se filmen her.

Aktiviteter under Open House Oslo:

Arkitekturomvisning i museet:

Lørdag 25.09 og søndag 26.09

Kl. 13 begge dager.

Omvisning i Vigelands leilighet:

Lørdag 25.09 og søndag 26.09:

Kl. 14 begge dager.

Omvisningene har et begrenset antall plasser, avhengig av gjeldende smittevernregler. Billetter bestilles via TicketCo.

Se vigeland.museum.no for mer informasjon.

// ENGLISH

About the Vigeland Museum and the apartment

The Vigeland Museum was built in the 1920s by the City of Oslo as a studio, residence and future museum for the Norwegian sculptor Gustav Vigeland. Norway’s great sculptor worked and lived here for the last 20 years of his life, until his death in 1943. The building was started in neoclassical style and this style characterizes the north wing. However, the building was not completed until 1931 and completed in a functionalist style. Architect Lorentz Ree received the Houen Foundation’s award in 1926. The museum is today considered one of Norway’s most beautiful with its exquisite colors and light from the skylights.

The interior of Ingerid and Gustav Vigeland’s apartment was designed by Vigeland himself. The lamps, pillows, fabrics and tablecloths can be considered a «gesamtkunstwerk» inspired by the Art & Crafts movement.

Architecture tour of the Vigeland Museum:
Saturday 25.09 and Sunday 26.09:
13:00 pm (both days)

Guided tour of Vigeland’s apartment:

Saturday 25.09 and Sunday 26.09:
14:00 pm (both days)

The number of places is limited, depending on current covid19 rules. The tours will be held in Norwegian.

Tickets can be ordered through TicketCo.

For more information, please visit vigeland.museum.no.

Vigelandmuseeet

og

Vigelands leilighet

Adresse

Nobels gate 32, 0268 Oslo

Tidspunkt

Arkitekturomvisning i museet:

Lørdag 25.09 og søndag 26.09

Kl. 13 begge dager.

Omvisning i Vigelands leilighet:

Lørdag 25.09 og søndag 26.09

Kl. 14 begge dager.

Omvisning

Omvisningene har et begrenset antall plasser, avhengig av gjeldende smittevernregler. Billetter bestilles via TicketCo.

Se vigeland.museum.no for mer informasjon.