Villa Andenæs – Pantheon for vår tid

Arild Brochmann uttalte i Morgenbladet at ‘sjelden har jeg besøkt en mer karaktersterk enebolig enn den som nå er bygget i Schiøtts vei 7 på Bygdøy. I arkitektkretser er 82-årige Jan Digerud en levende legende, kjent som den ene halvdelen av Jan & Jon, kontoret som egenhendig brakte den postmoderne arkitekturen til Norge. Og boligen på Bygdøy er bare en ytterligere sementering av Digeruds plass i den norske arkitekturkanonen.’

De som ønsker å klassifisere huset som postmoderne vil da heller ikke ha problemer med å finne både klassiske referanser og et geometrisk grunnspråk som underbygger en slik påstand. Men som Digerud sa til meg: «Det er ikke postmodernisme. Det er arkitektur». Og det er ikke helt dumt sagt, for det foregår såpass mye rart i dette huset at det overskrider denne åpenbare kategorien.

Adresse

Schiøtts vei 7B, 0286 Oslo

Tidspunkt