Villa Grande og MINO-senter

Villa Grande, av arkitekt Jens Z. M. Kielland, var planlagt som bolig for direktøren i Norsk Hydro i 1917, men sto uferdig frem til 2. verdenskrig. Da overtok Vidkun Quisling huset, og arkitektene Essendrop og Egeberg fullførte det. Huser i dag Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter. Eies og forvaltes av Statsbygg. Landskapsarkitekt Sundt & Thomassen AS restaurerte hageanlegget i 2006. I 2021 ble tilbygget MINO, tegnet av Transborder Studio, ferdig på Villa Grandes nordside. Tilbygget gir HL-senteret et nytt og moderne innredet utstillingsareal for midlertidige utstillinger om minoriteters vilkår og andre samtidstemaer, i tillegg til undervisningsrom og verksted.

NB! Følg med her og på HL-senterets hjemmeside – et mer detaljert program vil legges ut etter hvert.

Adresse

Huk Aveny 56, 0287 Oslo

Tidspunkt

Søndag 25. september 2022

Kl. 10-18

Forelesninger og omvisninger

Kl. 11:00: Foredrag om Villa Grande ved Bodil Stenseth, historiker og forfatter av boken «Quislings ran», blant annet.

Kl. 14:00: Profesjonell outsider: Kulturskribent, kunstkritiker, kurator og Fritt Ords prisvinner  i 2021, Bjørn Hatterud, snakker om Skeivt kulturår og menneskerettigheter for folk med funksjonsnedsettelser – blant annet.

Det vil også bli konsert med Jazzbandet Svarte svingende, husomvisninger og omvisninger i utstillingene. Tidspunkt for dette kommer senere.

Omvisning

Hele dagen

Villa Grande, av arkitekt Jens Z. M. Kielland, var planlagt som bolig for direktøren i Norsk Hydro i 1917, men sto uferdig frem til 2. verdenskrig. Da overtok Vidkun Quisling huset, og arkitektene Essendrop og Egeberg fullførte det. Huser i dag Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter. Eies og forvaltes av Statsbygg. Landskapsarkitekt Sundt & Thomassen AS restaurerte hageanlegget i 2006. I år står også tilbygget MINO, tegnet av Transborder Studio ferdig på Villa Grandes nordside.

11:30: Tilbygget MINO med Hanne Steien og Øystein Rø ved Transborder Studio
12:30: Villa Grande med Bodil Stenset

Adresse

Huk Aveny 56, 0287 Oslo

Tidspunkt

Søndag 20. september 202

Kl 10-17

Omvisning

Hele dagen