2016-075

Vøyensvingen 10

Infill-bygget ligger på en høyde i Iladalen og er tegnet av Reiulf Ramstad Arkitekter (RRA). Det inneholder 12 leiligheter fordelt på 7-etasjers.  På taket er det en eksklusiv hage til felles disposisjon for alle beboerne. Bygget ligger inntil gavlen på en uavsluttet bygårdrekke og danner en komplettering av kvartalet i krysset Vøyensvingen og Claus Riis gate. På bakkeplan planlegges benker og kunst til offentligheten, integrert i bygget.
Ferdigstilt i 2015.

Adresse

Vøyensvingen 10, 0457 Oslo

Tidspunkt

Lørdag 24. september kl. 12 – 16

Klikk på kartmarkøren for å finne avstanden og letteste rute fra der du er (eller annen valgt adresse), til fots, med sykkel eller bil. Dra gul mann ned på kartet ved markøren og du får Google Street View. Klikk på Satellite og du får satelittfoto over området.