• Foto: Dmitry Tkachenko

 • Foto: Dmitry Tkachenko

 • Foto: Dmitry Tkachenko

 • Foto: Dmitry Tkachenko

 • Foto: Dmitry Tkachenko

«HasleLinje fra industri til urbant knutepunkt»
HasleLinje har i høst etablert en ungdomsskole for Wang Ung og er i gang med bygging av hotell for Choice som skal stå ferdig i første halvdel av 2021. Disse to prosjektene er med på å støtte opp under prosjektets ambisjon om å bli en urban bydel. I tillegg satser prosjektet på mobilitetsløsninger som sikrer at beboere og leietakere blir mindre avhengig av privatbil. Kom innom for å få en siste status om HasleLinje prosjektet og hør mer om erfaringene med etablering av norges største bildelingsløsning!

LOF artkitekter vil også presentere ungdomskolen, samt ha en kort omvisning av bygget – Haslevangen 16.

The map ID you have entered does not exist. Please enter a map ID that exists.

Adresse

 Haslevangen 16, 0579 Oslo

Tidspunkt

Søn 23. sept Kl 14 – 16

Omvisning

LOF artkitekter vil også presentere ungdomskolen, samt ha en kort omvisning av bygget – Haslevangen 16.

 • 14:15 – 14:35
  • Kort om HasleLinje og bildelingsordningen
 • 14:40 – 15:00
  • Arkitekten om bygget
 • 15:00 – 15:20
  • Omvisning av bygget

 • Foto: Dmitry Tkachenko

 • Foto: Dmitry Tkachenko

 • Foto: Dmitry Tkachenko

 • Foto: Dmitry Tkachenko

 • Foto: Dmitry Tkachenko

 • Foto: Dmitry Tkachenko