Lørdag 12.00-15.00

Pressens hus

Skippergata 24

Transformasjon av de gamle bygårdene i Skippergata 22/26 inngår i utbygger Aspelin Ramms Infill-prosjekter. Atelier Oslo Og KIMA er arkitekter, og har funnet en vellykket balanse mellom bevaring og fornying. I Pressens hus har det dessuten vært viktig å forbinde de to byggene til et felles hus. Det som før var en bakgård, er blitt til et nytt, lyst innerom. Mens vegger og gulv er fjernet, og de originale jernkonstruksjonene med bjelker og søyler beholdt som et spennende spor av byggets historie. 

Foto: Einar Aslaksen

Norwegian Press House
The transformation of the older buildings at Skippergata 22/26 are part of an Infill project by the developer Aspelin-Ramm. Architects Atelier Oslo and KIMA found a successful balance between preservation and renovation. A priority was to find a way to connect the two buildings into a common house. The previous backyard is now a light-filled inner courtyard. Walls and floors have been deleted but original iron construction details as well as beams and columns retained as traces of the buildings´ histories.

Skroll til toppen