Lørdag 11.00-17.00, søndag 12.00-16.00

Presterud gård

Gamle Ringeriksvei 49
Landskapsarkitekt Mette Eggen forteller om hagen søndag 24. kl. 12.30

Presterud er en gammel gård, midt i hjertet av Bekkestua. Gården var lenge skysstasjon.  Dagens sveitserstilpregete våningshus sto ferdig i 1857. Gården ble parsellert til tomter for Egne Hjem i 1903. Gårdsanlegget ble kjøpt av Bærum kommune i 2017 og huset ble restaurert. I dag er bakhagen tilbakeført til 1930-tallets utforming. Huset leies ut til foredrag, konserter og andre kulturarrangementer.

Presterud er første gang nevnt i skriftlige kilder på 1300-tallet. Det ble ødegård under Svartedauden. Det var underbruk under Nadderud, nevnt i regnskapene 1578 og 1617-20.  Den bergenske kongevei, i dag Gamle Ringeriksvei, hovedveien til Bergen over Krokskogen ble offisielt åpnet i 1807. Eieren av Presterud fikk bevilgning til å drive brennevinsutsalg og drev gjestgivergård og skysstasjon.  Denne posisjonen hadde gården til 1858 da den nye Ringeriksveien over Sollihøgda ble bygget. I 1857 ble det bygget nytt våningshus på Presterud.  I 1903 ble Presterud og Nadderud solgt og jordene utparsellert. Dette ble begynnelsen på Typografenes byggeselskap, Egne Hjem.  

Villa med prydhage 

Den hagen vi ser i dag, på østsiden av våningshuset, stammer i hovedsak fra  1932-1958. Hagen er etablert i nyklassisistisk stil som var på moten etter århundreskiftet 1900 og fram til 1920-tallet. I folkelig hager over hele landet fortsatte likevel symmetri og balanse å dominere til langt ut på 1930-tallet. Hagen på Presterud ble etablert akkurat i overgangen mellom nyklassisismen og funksjonalismen. 

Den øvre delen av hagen er svært godt synlig fra Gamle Ringriksvei. Hele den nedre delen av hagen ser ut til å være plantet for å få brukbare dyrkingsarealer. Bekken ble lagt i rør på 50-tallet. 

Presterud Farm
Presterud is an old farmstead, situated in the center of the suburb Bekkestua. The farm was used as a coaching inn. The current farmhouse was erected in 1857. The fields were parceled out in 1903 as sites in connection with the `Egne Hjem´ movement, that sought to provide housing for working class families. The remaining farm buildings were purchased by the Municipality of Bærum in 2017 and the farmhouse was restored and renovated. The garden has been restored to its 1930s design. The building may be rented for lectures,
concerts and other cultural arrangements.

Skroll til toppen