Lørdag. Adgang ved omvisning kl 14 og kl 15

Rådhusgaten 7

Rådhusgaten 7
Adgang kun ved omvisning. Begrenset antall plasser, førstemann til mølla

Byens annet rådhus (1734–1843), et av byens eldste bevarte hus. De eldste delene av bygningen ble reist ca. 1625–30; årstallet 1647 i ankerjernene på fasaden kan henvise til en påbygging i forbindelse med at landkommissarius Johan Garmann det året tok huset i bruk som privatbolig. Huset er etter ham kalt Garmanngården.

Flere av eierne på begynnelsen av 1700-tallet mistet gården på grunn av økonomiske forbrytelser; tolleren Frantz Pedersen fikk gården inndratt for tollsvik 1705, og proviantforvalter Helle Holst led samme skjebne i 1712 etter å ha levert uspiselig brød til armeen.

Da Christian 6 besøkte Christiania i 1733, ble han fort klar over at byens gamle rådhus (Nedre Slottsgate 1) ikke lenger kunne brukes, og han skjenket derfor Rådhusgaten 7 til byen til bruk som rådhus. Forskjellige kommunale kontorer flyttet inn i første etasje i hjørnebygningen, mens rådhussalen ble innredet i annen etasje. Denne salen ble brukt både som rettssal, møtelokale for borgerrepresentasjonen og magistraten, teater-, konsert- og festlokale. I en av de hvelvede kjellerne fikk viseborgermester Johan Piper i 1745 leie plass for en vinstue.

Rådhuset gjorde også tjeneste som fengsel. I loftsetasjen i hovedbygningen ble det med tiden innredet rom for gjeldsfanger. Det egentlige fengselet lå i kjelleren i sidebygningen inn mot gårdsplassen (oppført ca. 1750), og i etasjen over dette lå fyllearresten. I 1787 ble en ny fengselsbygning oppført ut mot Rådhusgaten (ark. Hans Christian Lind). I annen etasje i en av sidebygningene satt Hans Nielsen Hauge fengslet 1804–11. Denne bygningen er bevart på Norsk Folkemuseum på Bygdøy. Utover på 1800-tallet ble det etter hvert for trangt for de mange etatene som holdt til i Rådhusgaten 7, og til slutt var bare politiet igjen; 1866–1963 fungerte bygningen som underpolitistasjon, Rådhusgata politistasjon. Rådhusgaten 7 ble fredet 1927. I mange år holdt Den norske Forfatterforening til her, fra 2019 har Selskabet for Oslo Byes Vel, Murbyen Oslo og Tidvis kontorer her. Huset er markert med et av Oslo Byes Vels blå skilt.

Foto: Oslo Bys Vel

Rådhusgata 7 – Society for the Welfare of Oslo
Oslo´s second City Hall (1734-1843), and one of the city´s best preserved buildings. The oldest part of the building was erected around 1625-30. Land Commissioner Johan Garmann used the building as his private domicile, and it has since been known as the Garmann House. The building originally featured several bay windows toward the street, two large, stepped gables and a large stair tower toward the back; all of these disappeared during a renovation in 1760. When King Christian VI visited Christiania in 1733, he donated Rådhusgata 7 to the city for use as the City Hall. The building also saw later use as a jail. Rådhusgata 7 was declared a protected property in 1927. The building exhibits the blue sign of the Society for the
Welfare of Oslo.

Skroll til toppen