Lørdag kl. 12.00-15.00

Rosendal løkke og SOTA huset

Totengata 3

Løkkehuset og det tidlige Sveitserhuset danner sammen rammen til den lille hagen.
Husene er forbundet av kjøkkenet som delvis er del av hagen og del av husets boareal.
Prosjektet er et eksempel på ny bevaringsmetodikk med bruk av primærkonstruksjon i kombinasjon med nye isolasjon- og varmesystemer.

Renovering ved Tandberg Arkitekter. Bjørn Tandberg holder foredrag om SOTAhuset på Vøienvolden søndag 24. Se programmet; Vøienvolden er med i Open House Oslo.

Foto: Bjørn Tandberg

Rosendal Courtyard and SOTA House
The two traditional wood houses together create a framework for the small garden. The houses are joined by the kitchen which is part of the garden and part of the living quarters. The project is an example of new methods of conservation using primary construction in conjunction with new insulation and warming systems.

Skroll til toppen