Lørdag kl 12.30 - 15.00

Selvbyggeren - et politisk kunstprosjekt

Spireaveien 20, Økern

Selvbyggeren er en midlertidig paviljong og et politisk kunstprosjekt som stiller spørsmålstegn ved boligpolitikk i storbyen.

Kunstnerboligforeningen sammen med Unge Kunstneres Samfund (UKS) og Fragment er initiativtakere. Prosjektet inngår i Oslo kommune og KOROs satsing på kunst i offentlige rom og byutvikling i Hovinbyen, der over 11 arealkilometer skal transformeres fra industriområde til levende boligby.

Paviljongen, en åpen, fleksibel tremodul, står som kontrast til de nye blokkene og trafikkmaskinen i nabolaget på Økern. Her skjer det kunnskapsformidling, samtaler, kurs, lanseringer og verksteder rundt spørsmålet om kunstnernes boligsituasjon og hvordan kunstnere som aktører kan innta en mer aktiv rolle i by- og boligutviklingsprosesser. I norsk etterkrigstid opprettet kunststudenter og etablerte kunstnere egne boligbyggelag, snekret rekkehus selv og betalte kommunale lån med kunstverk.

Er det noe vi kan se for oss igjen – i tilknytning til Hasle/Økern-utviklingen?

Foto: Fragment arkitekter

The Self-Builder – a political art project
The Self-Builder is a temporary pavilion conceived to ask questions about housing politics in urban areas.

The project was initiated by the Artists´ Housing Association together with the Young Artists´ Society (UKS) and Fragment Architects. The pavilion was designed by Fragment and built together with artists from the Artists´ Housing Association. The project is part of municipal investment by Oslo Council and KORO in art in public spaces and urban development in Hovinbyen.

The pavilion is presented in contrast to the new housing blocks and the noisy traffic machine in the Økern neighborhood. It is used for dissemination of knowledge, dialogue, courses, launches and workshops centering on the quesMon of the housing situation for artists and how artists can play a more active role in urban and housing development processes. During the post-war period in Norway, art students and established artists started housing cooperatives, built row housing and paid for council loans with artworks.

Could this be possible again – in connection with development of the Hasle-Økern area?

Skroll til toppen