Søndag 12.00-15 .00

Enebolig ved Solemskogen

Setervollveien 9

Kombiner gjerne et besøk med søndagstur til Solemskogen.  Eiendommen ligger naturskjønt til, omgitt av høye furutrær og med vakker utsikt til Maridalsvannet. Boligen har 2 etasjer og er formgitt med saltak i to fløyer. Lave møne- og gesimshøyder svarer til stedlig regulering. Takformen og vindusplasseringer gir rike innvendige rom, og en følelse av å bo blant trekronene. Som trestammene selv så har huset en mørk fasade, og et lyst interiør i heltre, med en rekke fine, spesialsnekrede løsninger. Eiendommen på 2,4 mål er bebygget med flere bygg. Den nye boligen er oppført på fundamentet til tidligere bolig fra 1946, der planklaftet var uisolert og i til dels dårlig stand.

Arkitekt: MORFEUS AS arkitekter
Oppdragsgiver: Trude Drægni og Marius Olsen

Foto: MORFEUS arkitekter


Villa near Solemskogen
A scenic site, surrounded by tall pine trees with a lovely view to Maridalsvannet. Two levels, two wings with gabled roofs. Low ridge and cornice heights according to local regulations. Roof design and window placement enrich the interiors. Dark exterior and light interior. Constructed on the foundation of a demolished villa built in 1946, which was not insulated and had been badly maintained.

Skroll til toppen