Lørdag 13-15

Atriumhus i god harmoni

Hoffsjef Løvenskiolds vei 55

De seks atriumhusene er organisert i to rader speilet om en felles adkomstvei. Hvert hus har en åpen og en lukket side.

Husene er nøye plassert i forhold til tomtens bratte topografi. Sikt, lysforhold og behovet for skjermende soner er ivaretatt. Subtil bruk av tegl og tre som henholdsvis forankrer husene og gir luft og høyde og vever husets ulike bestanddeler sammen. To av husene er åpne under OHO.

R21 Arkitekter
Oppført 2022

Foto: R21 Arkitekter

Skroll til toppen