Lørdag kl. 12.00–14.00

Tøyen basketpark

Tøyengata
 

Bort med biler. Inn med ball! Tøyen basketpark er splitter ny.

Den åpnet 28. august og dermed ble det blåst nytt og sportslig liv i parkeringsplassen utenfor det gamle Munch-museet. Tre basketbaner er etablert med tribune, beplantning, sitteplasser og belysning. Basketparken er et godt bidrag til et nabolag som ikke har så mange idrettsarenaer fra før. I første omgang er det et prøveprosjekt på to år, men som kan fornyes og er bygget med en varig standard. Ta med deg basketballen og bli med å teste banene! 

Ved Bymiljøetatens overarkitekt Jens Åke Jensen. Tiltakshaver Bymiljøetaten.
Prosjektet er finansiert av programmet Bilfritt byliv.

Illustrasjon: Ekanger Fantini arkitekter
 
Tøyen Basketball Park
Away with cars! Bring in balls! Tøyen Basketball Park is brand new. It was opened on 28. August 2023, bringing new life to the large parking lot adjacent to the old Munch Museum. Three basketball courts are established, together with bleachers, greenery, benches and lighting. The basketball park is a welcome addition to an area with few other sports arenas. Initially considered a pilot project with a duration of two years, renewal is possible and the courts are built to a durable standard.
Bring your basketball and join us in testing the courts!

The project is financed by the program City Life without Cars.
Skroll til toppen