Foto av Trefoldighetskirken

Lørdag kl. 12.00-20.00 Søndag kl. 13.00-16.00

Trefoldighetskirken

Akersgata 60

Trefoldighetskirken, freds- og forsoningskirken i Regjeringskvartalet i Oslo, ble bygget i 1858. Arkitekt var Alexis de Chateauneuf og Wilhelm von Hanno som tegnet kirken i tidlig Nygotisk stil. Altertavlen er tegnet av Adolph Tidemand 1868, og kirken har mange vakre glassmaleri.

Kirken er et viktig bygg i norsk arkitekturhistorie og er en av landets største kirker. Kirkens arbeid preges av beliggenheten, med et blikk for verden og engasjement for kirke- og samfunnsliv.

Foredrag om kirkens historie: Lørdag 23. september kl 12.00 blir det foredrag med Andre E. Selli, Bygg og Eiendomssjef i Oslo Kirkelig fellesråd (KFIO) inne i kirken. Temaet er «Trefoldighetskirkens historie og framtid».

Kuppel-tur: Bli med på topptur til Trefoldighetskirkens fantastiske kuppel, med utsikt til hele byen. Guidede turer går hver hele time i perioden kl 13.00- 21.00 på lørdag og i perioden 13.00-15.00 på søndag.
De som er interessert i topptur til kuppelen møter ca 15 min før turen starter.  Begrenset antall personer på hver tur. Her gjelder førstemann til mølla.

Fotograf: Frode Pakusch

Trinity Church
Built in 1858 as an early example of the Neogothic style. The alterpiece is by Adolf Tidemand dated 1868. Climb to the top of the cupola for a closeup view of the cityscape every hour on the hour on Saturday at from 1 – 9 pm and on Sunday from 1 – 3 pm. Meet up 15 minutes before.

Skroll til toppen