Lørdag 13.00-16.00

Trekantblokken

St. Olavs plass 5
AART arkitekter og Trekanten ved Flott Gjort holder åpne lokaler

Bygget er tegnet av Erling Viksjø, oppført for Oslo Helseråd i 1968-1969. Det er et representativt verk for Viksjø og har høy arkitektonisk verdi.

Trekantblokken har fasader i karakteristisk naturbetong. Grunnplanet er triangelformet og bygget ligger i fallende terreng, slik at også fasadene har triangelformat. 

Bygget er utviklet og modernisert ved Entra og Mad arkitekter, som har fått byggets kvaliteter til å fremstå tydeligere enn før. En teknisk hovedetasje på taket er erstattet med en ny kontoretasje. Bygget er modernisert for leietaker innen kontor, men på gateplan er det utadrettet virksomhet. Deler av fasadene er åpnet, i god dialog med Byantikvaren. 

Foto: Mad arkitekter

Triangle Block
Designed by Erling Viksjø and erected for the Oslo Health Council in 1968-1969. One of Viksjø´s more representative works with high architectural value. Exteriors of characteristic `naturbetong´ (natural concrete) developed by Viksjø. Triangle formed plan with triangle façade elements. Developed and modernized by Entra and MAD Architects. The interiors have been modernized for rental as office space. Outward-facing activity has been incorporated into street level spaces.

Skroll til toppen