Lørdag og søndag 11-16

Norges første hamphus

Jørnsløkkveien 1A

Norges første hamphus er håndbygget av arkitekten. Tomten er trang, og formen er uregelmessig. Huset er plassert tett mellom velvoksne trær og klipper. Permakulturprinsippet brukes i tilnærmingen til materialer, teknologi og konstruksjon. Hamp, leire, kalkstein og tre danner et energieffektivt og sunt bomiljø uten bruk av plastmembraner eller betongfundament. Her er selve fjellet fundamentet, og jord og planter er teknologien. I stedet for å gripe inn I landskapet, bidrar huset til å øke det biologiske mangfoldet på stedet med mer enn 100 spiselige og flerårige planter. Huset blir som et transplantert tre I hagen. Det star på 27 stålbein mellom trerøtter og er forankret I gneisen I grunnen. Sprenging og skjæring er unngått, og huset glir inn I landskapet med minimale forstyrrelser. Avfall fra konstruksjonen og huset blir til jord for hagen, og det grønne taket filtrerer og samler opp regnvann.

Arkitekt: Matthew Dalziel
Oppført: 2024

Fotos ved Mattew Dalziel

Norway’s first Hempcrete house is hand built by its architect on a small irregularly shaped site and tightly placed between mature trees and rocks. The project uses permaculture principals to develop an approach to materials, technology and construction. Hemp, clay, limestone and wood create an energy efficient and healthy living environment without the use of plastic membranes or concrete foundations. Here the rock is the foundation, and the plants and soil of the forest are the technology. Rather than cutting into the landscape the project begins with increasing the biodiversity of the site by adding into the forest more than 100 species of edible and beneficial perennials plants. The house then joins a lush garden much like a transplanted tree. It stands on 27 steel legs threaded between the tree roots and anchored in the gneiss. It bends and steps to avoid blasting and cutting, integrating itself into the forest landscape with minimal disruption. Waste materials from the construction and the home are turned into soil for the garden and the green roof filters and collects rainwater for the dry season.

Skroll til toppen