Lørdag og søndag 13.00-15.00

Villa Høienhald - Kontorfelleskapet FxARK

Blindernvn. 5

Like ovenfor Marienlyst skole og NRKs hovedkontor, mellom Ring 2 og Universitetet i Oslo, ligger det gjemt en trevilla i skråningen av Kalvehaugen, kjent som Høienhald. Eiendommen består av to bygg fra 1889, et våningshus og en stall. Høienhald er et godt eksempel på norsk trearkitektur fra det fjerde kvartalet på 1800-tallet, og hvordan bygningen har utviklet seg med skiftende eiere og samtidig beholdt mye av det opprinnelige (vern gjennom bruk). Høienhald er en halvannen etasjes sveitservilla med kjeller og stall oppført for dr. Flock i 1869, oppført i laftet saget tømmer og er kledd inn med stående trepanel. Krysspostvinduer er plassert symmetrisk i fasaden og ble opprinnelig beskjedent dekorert som følge av begrenset budsjett. Etter søknad signert Fru Flock, ble stallen gjort om til bolig i 1909. Senere bodde arkitekt Arne Eide (1881–1957) i arkitektfirmaet Morgenstierne og Eide her.

På 1920-tallet var Eides arkitektur preget av nyklassisisme, noe som gjenspeiler seg i Høienhalds dekorative elementer. Høienhald ble ombygget til å bli en sveitservilla i brytning mellom nybarokk og nyklassisisme utfra detaljer på bygget. Dørpartiet og trappen er utformet i nybarokk, mens vindusdetaljer refererer til nyklassisismen. Eide anla en park med eiketrær. 

Sven Arntzen (1897–1976) ledet senere hjemmefrontarbeid under krigen fra villaen. Etter en lengre periode der huset stod tomt og i fare for å bli revet, ble Høienhald ombygd til kontorbruk i 1980 og ett år senere ble fasader og landskapselementer på Høienhald vernet som kulturminne. Anlegget med hovedhus, uthus og hage representerer en viktig kulturarvverdi for Blindern-området, hvor tidligere landbruksarealer blir stadig mer urbanisert. 

Høienhald brukes i dag som kontorer, blant annet for arkitektfellesskapet FxARK, som flyttet inn i sommer. Løsningene er spesialtilpassede og med en kompleks fargepalett, som bygger opp under husets sjel og skaper en helt spesiell stemning. Arkitekt Kristin Planke sto for renovering i 2020.

Det vil være arkitekter til stede som kan gi gode råd om planløsninger og fargevalg og det er bare å ta med tegninger og bilder av boligen for de som ønsker det. Både hus og hage er åpent for besøk.

 

Foto: FXARK

Coworking space FxARK
Typical example of Norwegian wooden architecture from the end of the 1800´s. Renovated to the transition style between the Norwegian Baroque and Neoclassicism. Used as office space since 1980, and exteriors and landscape declared protected one year later. Bespoke solutions with a complex color palette.
Get advice on your own house from architects – FxARK welcomes you.

Skroll til toppen