Søndag 12.00 - 16.00

Vøienvolden gård – Bygningsverndagen

Maridalsveien 120

Vøienvolden gård er Oslos mest komplette og best bevarte gårdsanlegg fra 1700-tallet. Stedet er fredet og forteller historien om den verdifulle bymarka og jordområdene som en gang spilte en viktig rolle i matforsyning av hovedstadens befolkning. Arkitekt Magnus Poulsson ble i 1917 engasjert til å tegne om hovedhuset og dels modernisere gårdens bygninger. Nesten alt både inne og ute ble fornyet og den lave sidefløyen med kjøkken, anretning og pikeværelse ble bygget. I dag ligger gården som en fredelig oase på Sagene.

Program:

Bygningsverndagen samler kunnskapsrike håndverkere, rådgivere og folk som er glade i gamle hus og tradisjonsbygg, og man kan få tips og råd. I år er fokuset energieffektivitet: Hvordan gjøre eldre hus mer energieffektive – på hensynsfulle måter? 
Sveler, kaffe og aktiviteter for voksne og barn. Velkommen!

Kl. 13.00: Sofasamtale om hvordan vi best kan ta vare på husene våre og energieffektivitet.
Kl. 14.30: Foredrag med Bjørn Tandberg om SOTA huset. SOTA huset er med på OHO, åpent 23. september.
Kl. 12-16: Høvling av flis med hest, åpne stuer og åpen murbyutstilling i låven.

Foto: Fortidsminneforeningen

Se nettsiden for Bygningsverndagen:

Vøienvolden Farm – Building Preservation Day
Oslo´s best preserved farm dating from the 18th century. The property is protected and tells the story of the valuable cultural landscape around the city that previously played an important role in the food supply chain for the capital´s population. In 1917 the architect Magnus Poulsson was commissioned to renovate the manor house as well as other buildings
on the property.

Program: Building Preservation Day gathers knowledgeable craftspeople, advisors and people who are generally interested in old and traditional houses. This year´s emphasis is on energy efficiency.

Skroll til toppen