Adgang ved omvisning søndag kl 12.00 og 13.30

Voldsløkka skole og kulturstasjon

Uelandsgate 85
Adgang kun ved omvisning med arkitekt søndag kl 1200 og 1330
Begrensede plasser. Førstemann til mølla.

Voldsløkka skole og kulturstasjon er et anlegg sammensatt av to bygg – det verneverdige Heidenreichbygget fra 1918, som er totalrehabilitert i 2023, samt et nytt skolebygg vest på tomten. Sammen med de store aktivitets- og idrettsområdene som omkranser anlegget, er dette et godt tilbud til nærområdet og Oslo kommunes innbyggere.

Ungdomsskolen rommer også en kultursal og kulturstasjon med blackbox, dansesal og øvingsrom. Kulturstasjonen tilbyr undervisning i musikk, dans, teater og visuell kunst, og er et av Norges største kulturskoletilbud.

Eier Oslobygg, KONTUR Arkitekter og SPINN Arkitekter

Illustrasjon: SPINN arkitekter og KONTUR arkitekter 


Voldsløkka School and Culture Stasjon
Voldsløkka School and Culture Stasjon consists of two buildings: the protected Heidenreich building from 1918, rehabilitated in 2023, and a new school building on the western part of the site. Together with the surrounding extensive activities and sports areas the new complex is a major benefit to the neighborhood. The junior high school is adjacent to a cultural space/culture staMon for blackbox, dance space and practicing areas. The Culture Station offers instruction in music, dance, theater and visual art, and is one of the country´s largest culture schools.

Skroll til toppen