Søndag 18.30-21.00

Wenche og Jens Selmers bolig

Trosterudstien 1
NB! Sjekk under festivalen for eventuell avlysning!

Arkitektekteparets bolig fra 1963 er et av våre fremste eksempler på norsk etterkrigsarkitektur. Selmers var opptatt av den lille bolig med søkelys på funksjon, materialer og form. Boligen viser funksjonalismens løsninger og formspråk tolket med utgangspunkt i norske byggetradisjoner. Byggekunst 1965. Sundts premie 1963. Treprisen 1969. Fredningssak avbrutt vår 2022 pga. forslag om ny reguleringsplan.

Foto: Jens Selmer


Villa Wenche and Jens Selmer
The dwelling designed for their own use by the iconic couple of Norwegian postwar architecture, Wenche and Jens Selmer, is one of their most recognizable masterworks. Termed `thoughtful architecture´, the Selmers concentrated on evolving the small house in terms of function, materials and form. The residence is a successful example of the solutions and form of Functionalism interpreted through Norwegian building traditions. Published by Byggekunst in 1965, it was awarded with Sundts Prize in 1963 and the Wood Prize in 1969. The process for declaring protection for the property was interrupted in 2022 due to new zoning regulations.

Skroll til toppen